Realizacje, rozbudowy sieci, budowa oświetlenia i inne

 

Ostatnie realizacje

1. Projekt pt. Budowa oświetlenia ulicznego skrzyzowania drogi 747 z Aleją Kraśnicką w Lublinie. Projekt z wykorzystaniem opraw Led z regulacją strumienia świetlnego.
2. Budowa odcinka linii napowietrznej oraz budowa przyłącza napowietrznego nN w celu przyłączenia budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskie Przedmieście w miejscowości Krasnystaw".
3. Przebudowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z przebudową sieci nN, w m. Spiczyn gm. Spiczyn.
4. Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z przebudową sieci nN, w m. Talczyn Kolonia gm. Kock.
5. Przebudowa odcinka linii napowietrznej od stacji transformatorowej 15/0,4 kV Krzywowola 1 oraz budowa przyłącza napowietrznego nN w celu przyłączenia budynku mieszkalnego na dz. nr 50 w m. Krzywowola.
6. Rozbudowa sieci SN/nN w miejscowości Smugi, gm. Jastków.
7. Przebudowa sieci nN w miejscowości Żabia Wola.
8. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Leśniczówka gm Bychawa.
9. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Janowice gm. Mełgiew.

 

Montaż tablic rozdzielczych

Przyłącze elektryczne Przyłącze elektryczne

 

Montaż okablowania

Elektryk Lubartów Elektryk Lubartów


Sieci strukturalne, alarmy, monitoring

Sieci strukturalne, alarmy, monitoring Sieci strukturalne, alarmy, monitoring Sieci strukturalne, alarmy, monitoring


Kolejne realizacjie

07032012260 _1 27042012291_1 27042012296 _1Tablica elektryczna przed remontem, w trakcie remontu, po remoncie

Rozbudowa instalacji elektrycznej Rozbudowa instalacji elektrycznej Rozbudowa instalacji elektrycznej Rozbudowa instalacji elektrycznej