Projekty sieci elektroenergetycznych nN, SN, WW

Projektowanie – proces tworzenia dokumentacji projektowej  ukierunkowany na Klienta.

Wbrew powszechnej opinii projektowanie nie polega tylko na samych obliczeniach technicznych, rysunkach, schematach.

Projektowanie to tworzenie dokumentacji na indywidualne potrzeby Klienta, to opracowanie koncepcji, przeprowadzenie  uzgodnień międzybranżowych, uzgodnień w Zakładzie Energetycznym, w urzędach miast, gmin, to opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Przyłącze elektryczne domu